hotline transparent  Contact us: 01639 11 33 55   01685 22 44 66  |     mail 2  Email: mkt.vidan@gmail.com
 Sitemap     ngancach       vietnam 640  Tiếng Việt     |     england flag  English    
Menu

THE FERTILIZER PRODUCTS Rice

HUMI ROOT (1kg) Kích ra rễ, phát đọt, đẻ nhánh mạnh - Thân cành lá sum suê, dây bò khỏe Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
FULVIC PLUS (500ml) Chuyên gia nuôi trái - Lớn trái, bóng da, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
DOLA GOLD (100ml) Phì trái nhanh - Màu sáng đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PACLO SPEECH 20 (1 lít) Ức chế sinh trưởng - Ra hoa đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VD GOLD (100ml) Chuyên dùng nuôi trái, lúa vô gạo - Lớn trái, bóng da - Chắc hạt, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU BO (1 lít) Phát hoa sáng, khỏe - Thụ phấn mạnh - Chống khô, rụng bông - Chống rụng hạt, muối hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CANXI (500ml) Chống nứt, thối đít trái - Vỏ mịn, da sáng bóng Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO (500ml) Neo trái giỏi - Đậu trái cực nhiều Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO KẼM (500ml) Phát hoa sáng, khỏe - Thụ phấn mạnh - Chống khô, rụng bông - Chống rụng hạt, muối hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
HUMI QUEEN (1kg) Lớn trái, nặng ký - To củ, chắc hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU TO HẠT (500ml) Hạt cực to - No hết cỡ - Chắc hạt - Chín tới cậy Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
AMI-NO.1 (500ml) Lớn trái nhanh - Da sáng bóng - Chắc ruột, ngọt thịt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
TRICHODERMA (1kg) Đất sạch - Rễ khỏe - Cây sung - Bảo vệ bộ rễ tuyệt đối Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
URÊ ĐEN (1kg) Đâm tược nhanh - Bung chồi mạnh - Lớn trái - Năng suất cao Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KALI ĐEN (100g) Trái chắc ruột - Chín màu đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KALI ĐEN (500g) Trái chắc ruột - Chín màu đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VI LƯỢNG VÌ DÂN (100g) Dinh dưỡng Chelate - Chống bạc lá, tóp đọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN TÍM (100ml) Cây sinh trưởng tốt - Trái lớn nhanh, nặng ký, bóng da Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN VÀNG (100ml) Tăng đậu trái, neo trái tốt - Lớn trái, dày thịt, bóng da - Chắc hạt, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BIO-TRICHO (500g) Hữu cơ vi sinh - 3 tỷ bào tử - Bảo vệ tuyệt đối bộ rễ Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐÁNG ĐỒNG TIỀN (1kg) Phân bón sinh học chuyên dùng cho lúa - Ra rễ nhanh - Siêu đẻ nhánh - Siêu hạ phèn - Cứng cây, chống đổ ngã - Tăng năng suất Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG TIỀN VÀNG (1kg) Siêu lớn trái, nhiều trái - Da bóng đẹp - Đặc ruột, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
MEN SỐNG TRICHODERMA (1kg) Hữu cơ vi sinh - 5 tỷ bào tử - Bảo vệ bộ rễ tuyệt đối - Phân hủy nhanh xác bã thực vật Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SUPER NUTRI (100g) Xanh lá - Mập đọt - Tăng sinh khối cây Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG BACILLUS Hiệu quả cho đất - Sức bật cho cây Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
Results 1 - 25 of 25