hotline transparent  Contact us: 01639 11 33 55   01685 22 44 66  |     mail 2  Email: mkt.vidan@gmail.com
 Sitemap     ngancach       vietnam 640  Tiếng Việt     |     england flag  English    
Menu

THE FERTILIZER PRODUCTS Root Crops

SIÊU BÁM DÍNH (1 lít) Bám dính cực mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU BÁM DÍNH (500ml) Bám dính cực mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
HUMI ROOT (1kg) Kích ra rễ, phát đọt, đẻ nhánh mạnh - Thân cành lá sum suê, dây bò khỏe Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
RA RỄ - ĐẺ NHÁNH HÀNH KIỆU (100ml) Ra rễ nhanh - Đẻ nhánh khỏe - Mập nhánh, cứng cọng, chống đổ ngã Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
FULVIC PLUS (500ml) Chuyên gia nuôi trái - Lớn trái, bóng da, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SUPER NUTRI (500g) Xanh lá - Mập đọt - Tăng sinh khối cây Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
MAGIÊ KẼM (1kg) Lá xanh dày - Quang hợp mạnh - Chống bạc lá, tóp đọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG XANH (500ml) Rửa sạch vườn - Bảo vệ cây trồng tuyệt đối Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CaCu-Zn (800g) Chuyên dùng cho rau màu - Phục hồi, tái sinh rễ nhanh chóng - Khắc phục tình trạng sinh trưởng còi cọc Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG ĐỎ (500ml) Rửa vườn sạch - Khỏi lo bệnh hại - Cây sung khỏe - Bội thu năng suất Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VD BÉN RỄ - ROOT (5 lít) Siêu ra rễ - Bén rễ mạnh - Phục hồi nhanh bộ rễ bị hư tổn Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VUA NHÚ ĐỌT (500ml) Nhú đọt nhanh - Đâm tược mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
HUMI QUEEN (1kg) Lớn trái, nặng ký - To củ, chắc hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
AMI-NO.1 (500ml) Lớn trái nhanh - Da sáng bóng - Chắc ruột, ngọt thịt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
TRICHODERMA (1kg) Đất sạch - Rễ khỏe - Cây sung - Bảo vệ bộ rễ tuyệt đối Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
URÊ ĐEN (1kg) Đâm tược nhanh - Bung chồi mạnh - Lớn trái - Năng suất cao Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KALI ĐEN (100g) Trái chắc ruột - Chín màu đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KALI ĐEN (500g) Trái chắc ruột - Chín màu đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VI LƯỢNG VÌ DÂN (100g) Dinh dưỡng Chelate - Chống bạc lá, tóp đọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN TÍM (100ml) Cây sinh trưởng tốt - Trái lớn nhanh, nặng ký, bóng da Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN VÀNG (100ml) Tăng đậu trái, neo trái tốt - Lớn trái, dày thịt, bóng da - Chắc hạt, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BIO-TRICHO (500g) Hữu cơ vi sinh - 3 tỷ bào tử - Bảo vệ tuyệt đối bộ rễ Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐÁNG ĐỒNG TIỀN (1kg) Ra rễ cực nhanh - Cây cực sung - Lá dày xanh mượt - Phóng tược cực mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG TIỀN VÀNG (1kg) Siêu lớn trái, nhiều trái - Da bóng đẹp - Đặc ruột, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
MEN SỐNG TRICHODERMA (1kg) Hữu cơ vi sinh - 5 tỷ bào tử - Bảo vệ bộ rễ tuyệt đối - Phân hủy nhanh xác bã thực vật Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SUPER NUTRI (100g) Xanh lá - Mập đọt - Tăng sinh khối cây Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG BACILLUS Hiệu quả cho đất - Sức bật cho cây Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
Results 1 - 27 of 27