hotline transparent  Contact us: 0339 11 33 55   0385 22 44 66  |     mail 2  Email: mkt.vidan@gmail.com
 Sitemap     ngancach       vietnam 640  Tiếng Việt     |     england flag  English    
Menu

THE FERTILIZER PRODUCTS Flowering - Fruit set

THIOURE 99 (1kg) Đâm tược mạnh - Bung hoa đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PROAGO (500ml) Ra hoa cực nhanh - Bung hoa đồng loạt - Kéo chuỗi cực dài - Trội hạt cực nhanh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
RA HOA - ĐẬU TRÁI MÈ (500ml) Ra hoa sớm - Đậu trái nhiều - Lớn trái nhanh - Năng suất cao Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
RA HOA HỒ TIÊU (500ml) Kích vọt hoa nhanh - Bung gié đồng loạt - Chống nghẹn hoa, chai cựa gà, ra hoa lọt sọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU RA HOA CCM (500ml) Vọt hoa - Kéo hoa đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
RA HOA XOÀI (500g) Kích cựa gà nhú nhanh - Vọt hoa nhanh đồng loạt - Hạn chế tình trạng nghẹn hoa, ra hoa lọt sọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KÍCH BÔNG XOÀI (500g) Ra hoa đồng loạt - Trội hột nhanh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CHỐNG RỤNG TRÁI - CHUỖI HỒ TIÊU (1 lít) Cuống dai chắc - Trái kết kín chuỗi Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CHỐNG RỤNG TRÁI CÀ PHÊ (1 lít) Chắc cuống - Chống rụng trái non - Neo trái chắc Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU BO (1 lít) Phát hoa sáng, khỏe - Thụ phấn mạnh - Chống khô, rụng bông - Chống rụng hạt, muối hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU TRỘI HỘT XOÀI (500ml) Trội hột nhanh - Xanh trứng cá Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CANXI (500ml) Chống nứt, thối đít trái - Vỏ mịn, da sáng bóng Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CANXI BO (500ml) Chuyên dùng cho hồ tiêu, cà phê - Đậu trái giỏi - Neo trái chắc - Chống rụng chuỗi và trái non Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO (500ml) Neo trái giỏi - Đậu trái cực nhiều Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO KẼM (1 lít) Chuyên dùng cho Cam, Nhãn, Vải - Siêu đậu trái, bông mập, hoa sáng - Chống gãy, rụng bông Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO KẼM (500ml) Phát hoa sáng, khỏe - Thụ phấn mạnh - Chống khô, rụng bông - Chống rụng hạt, muối hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO KẼM (500ml) Chuyên dùng cho Cam, Nhãn, Vải - Siêu đậu trái, bông mập, hoa sáng - Chống gãy, rụng bông Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
BO KẼM (500ml) Chống rụng hoa và trái non - Hồ tiêu trội hạt cực nhanh - Cà phê kết trái trĩu cành Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CHỐNG RỤNG TRÁI CÀ PHÊ (500ml) Chắc cuống - Chống rụng trái non - Neo trái chắc Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CHỐNG RỤNG TRÁI - CHUỖI HỒ TIÊU (500ml) Cuống dai chắc - Trái kết kín chuỗi Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU ĐẬU TRÁI (500ml) Dưỡng trái khỏe - Neo trái tốt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN TÍM (100ml) Cây sinh trưởng tốt - Trái lớn nhanh, nặng ký, bóng da Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN TÍM (100ml) Chuyên dùng cho cam, chanh, quýt, bưởi - Trái lớn nhanh, con tép mập, mọng nước - Bóng da, màu trái đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
PHÂN VÀNG (100ml) Tăng đậu trái, neo trái tốt - Lớn trái, dày thịt, bóng da - Chắc hạt, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
Results 1 - 24 of 24