hotline transparent  Contact us: 01639 11 33 55   01685 22 44 66  |     mail 2  Email: mkt.vidan@gmail.com
 Sitemap     ngancach       vietnam 640  Tiếng Việt     |     england flag  English    
Menu

THE FERTILIZER PRODUCTS The Growth - Recovery after harvest

SIÊU RA RỄ, ĐẺ NHÁNH ỚT (500ml) Rễ ra nhanh - Đẻ nhánh mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU LÂN ĐỎ (5 lít) Ra rễ nhanh - Hút dinh dưỡng mạnh - Tạo mầm hoa cực mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU LÂN ĐỎ (500ml) Chuyên dùng cho Cây công nghiệp - Ra rễ nhanh - Hút dinh dưỡng mạnh - Đâm chồi khỏe - Lá xanh mượt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
THẦN DƯỢC (30 lít) Thúc lớn trái - Lên lon nhanh - Nặng trái - Kích bung rễ - Phát đọt mạnh - Xanh dày lá Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
HUMI ROOT (1kg) Kích ra rễ, phát đọt, đẻ nhánh mạnh - Thân cành lá sum suê, dây bò khỏe Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
RA RỄ - ĐẺ NHÁNH HÀNH KIỆU (100ml) Ra rễ nhanh - Đẻ nhánh khỏe - Mập nhánh, cứng cọng, chống đổ ngã Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
FULVIC PLUS (500ml) Chuyên gia nuôi trái - Lớn trái, bóng da, nặng ký Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
THIOURE 99 (1kg) Đâm tược mạnh - Bung hoa đồng loạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
DÙ XANH (20 lít) Dinh dưỡng hữu cơ đặc biệt - Chuyên dùng cho cây có múi - Sung cây, tốt đất, lớn trái, trúng mùa Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
DÙ XANH RONG BIỂN (5 lít) Rễ khỏe - Cây sung - Nhà nông trúng lớn Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
DÙ XANH (20 lít) Chuyên dùng cho cây công nghiệp - Rễ khỏe - Cây sung - Nhà nông trúng lớn Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
IZO PLUS (20 lít) Dinh dưỡng hữu cơ đặc biệt - Lớn trái nhanh, xanh dày lá - Sung cây, tốt đất, lớn trái, trúng mùa Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SUPER GREEN (20 lít) Dinh dưỡng hữu cơ đặc biệt - Lớn trái nhanh, xanh dày lá - Sung cây, tốt đất, lớn trái, trúng mùa Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
TOT PRO (4kg) Dinh dưỡng hữu cơ ngăn ngừa vàng lá - Thúc trái lớn, lên lon nhanh, nặng ký - Phát đọt mạnh, xanh dày lá Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SUPER NUTRI (500g) Xanh lá - Mập đọt - Tăng sinh khối cây Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SUPER VI LƯỢNG (500ml) Lá xanh dày - Mập đọt - Cây sung khỏe - Năng suất cao Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU KẼM (500ml) Mập đọt, khỏe cây, xanh lá - Chống bạc lá, xoăn ngọn, đùn đọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
KVX KING MAGIÊ KẼM (50g) Phục hồi vàng cành, suy xành - Tai xanh, dài tai, cứng tai - Trái lớn, dáng trái đẹp Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
MAGIÊ KẼM (1kg) Lá xanh dày - Quang hợp mạnh - Chống bạc lá, tóp đọt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG CHELATE (1kg) Hết sạch nguy cơ vàng lá thối rễ, da lu, da cám, ghẻ Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG XANH (500ml) Rửa sạch vườn - Bảo vệ cây trồng tuyệt đối Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CaCu-Zn (800g) Thần đồng áo kẽm bảo vệ tuyệt đối bộ rễ - Phục hồi, tái sinh rễ nhanh chóng Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CaCu-Zn (800g) Chuyên dùng cho Hồ tiêu, Cà phê - Phục hồi, tái sinh rễ nhanh chóng Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
CaCu-Zn (800g) Chuyên dùng cho rau màu - Phục hồi, tái sinh rễ nhanh chóng - Khắc phục tình trạng sinh trưởng còi cọc Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
ĐỒNG ĐỎ (500ml) Rửa vườn sạch - Khỏi lo bệnh hại - Cây sung khỏe - Bội thu năng suất Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VD BÉN RỄ - ROOT (5 lít) Siêu ra rễ - Bén rễ mạnh - Phục hồi nhanh bộ rễ bị hư tổn Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
VUA NHÚ ĐỌT (500ml) Nhú đọt nhanh - Đâm tược mạnh Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
HUMI QUEEN (1kg) Lớn trái, nặng ký - To củ, chắc hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
AMI-NO.1 (500ml) Lớn trái nhanh - Da sáng bóng - Chắc ruột, ngọt thịt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
AMI-NO.1 (500ml) Chuyên dùng cho hồ tiêu, cà phê - No hạt, chắc nhân, nặng ký - Chống khô hạt, lép hạt Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
SIÊU XANH (20 lít) Dinh dưỡng hữu cơ đặc biệt - Lớn trái nhanh, xanh dày lá - Sung cây, tốt đất, lớn trái, trúng mùa Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
TỐT MÈ (500ml) Nhặt đốt, mập thân, cứng cây - Trái nhiều, nặng hạt, năng suất cao Giá: 0 VNĐ Đặt hàng
Results 1 - 32 of 58